Bloghttp://oresky.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskVyužitie kamery v psychopedickej praxi - Televízia Rojko (1. časť) (oresky)Umenie sprevádza človeka od nepamäti. Vyvíjalo sa postupne tak, ako sa vyvíjala ľudská spoločnosť. Umenie nám prináša krásu a povzbudzuje dušu. A nielen to. Odráža náš vzťah k okolitému svetu. Patrí k našim prejavom, je istým druhom medziľudského dorozumievania sa. Ľudia sú však rôzni, rovnako ako sú rôzne spôsoby umeleckého vyjadrenia sa. Niektorí preferujú hudbu, iní tanec, maľovanie, či divadlo. Sú takí, ktorí sa uspokoja len s pasívnym vnímaním krásy, iní naopak cítia až nutkavú potrebu tvoriť. Rovnako je to aj medzi ľuďmi s mentálnym postihnutím. Pre všetkých však môže byť umenie prínosom a obohatením života.Thu, 18 Mar 2010 09:20:24 +0100https://oresky.blog.sme.sk/c/222472/Vyuzitie-kamery-v-psychopedickej-praxi-Televizia-Rojko-1-cast.html?ref=rss